EPLOZ to Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia. Używając EPLOZ możesz się zalogować do systemu Centrum e-Zdrowia przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl).

Możesz też — jeśli Twój system na to pozwala — logować się przy użyciu wybranego przez siebie samego loginu i hasła.

Do platformy EPLOZ zostaniesz przekierowany, gdy rozpoczniesz logowanie się w systemie, który wymaga logowania przez EPLOZ.

  • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2019 poz. 408 z późń. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz.U. 2019 poz. 700 z poźń. zm.)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)